info@bodano.dk     +45 2622 7478

Energifond


Probus Ejendomme & Investering

Probus Ejendomme & Investering formidler og driver en række ejendomsprojekter fordelt over hele Danmark. Formålet er at skabe langsigtede og sikre afkast baseret på blandt andet boligejendomme.

Bodano Publishing & Communication ApS har forestået udarbejdelse af investormateriale, herunder tilrettelæggelse, research dataindsamling, tekst, foto og layout.

Andre cases

Software/Konsulent: PBJ og Visma

Software/Konsulent: PBJ og Visma

Bodano Publishing & Communication ApS leverer kommunikationsydelser til Visma og har ligeledes i en årrække leveret ydelser til PBJ A/S, der i foråret 2015 blev købt af Visma.

Ejendomme: EjendomsGruppen Danmark / Comfort Housing

Ejendomme: EjendomsGruppen Danmark / Comfort Housing

Bodano Publishing og Communication hyres til at forestå analyse og strategi, planlægning, udarbejdelse af visuel identitet, annoncemateriale, online materiale, brochure, projekthjemmeside, outdoor, materiale til prøvelejlighed, pressehåndtering, opfølgning og rapportering.

Fondsmæglerselskab: StockRate Asset Management

Fondsmæglerselskab: StockRate Asset Management

Bodano Publishing & Communication har været sparringspartner for selskabets kommunikationsstrategi og udarbejder løbende brochuremateriale til både selskabet og investeringsforeningen. Endvidere leverer Bodano presseydelser.