info@bodano.dk     +45 2622 7478

Aalborg Kommune

 

Med titlen Rengøring i Dialog har Aalborg Kommune gennemført et tre-årigt projekt støttet af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Formålet er bedre rengøring og bedre trivsel for alle interessenter, herunder rengøringspersonale, ledere, medarbejdere, børn og forældre – alle med tilknytning til

kommunens skoler, daginstitutioner og administrative bygninger.

Bodano Publishing & Communication ApS hyres til at sikre, at den afsluttende og omfattende rapport formidler konklusionen af projektet og sikrer at:

  • målgruppen rammes
  • teksten er modtagerstyret
  • der skabes hurtig involvering
  • materialet er forståeligt
  • indholdet ligeledes kan formidles og tilpasse kommunens intranetstruktur

Andre cases

Software/Konsulent: PBJ og Visma

Software/Konsulent: PBJ og Visma

Bodano Publishing & Communication ApS leverer kommunikationsydelser til Visma og har ligeledes i en årrække leveret ydelser til PBJ A/S, der i foråret 2015 blev købt af Visma.

Ejendomme: EjendomsGruppen Danmark / Comfort Housing

Ejendomme: EjendomsGruppen Danmark / Comfort Housing

Bodano Publishing og Communication hyres til at forestå analyse og strategi, planlægning, udarbejdelse af visuel identitet, annoncemateriale, online materiale, brochure, projekthjemmeside, outdoor, materiale til prøvelejlighed, pressehåndtering, opfølgning og rapportering.

Fondsmæglerselskab: StockRate Asset Management

Fondsmæglerselskab: StockRate Asset Management

Bodano Publishing & Communication har været sparringspartner for selskabets kommunikationsstrategi og udarbejder løbende brochuremateriale til både selskabet og investeringsforeningen. Endvidere leverer Bodano presseydelser.